ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดารณี เสรเมธากุล
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของสมาชิกต่อบทบาทและกิจกรรมของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ
หัวเรื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ;พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ);Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฏ, 119 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-98
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538