ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เอกจิตรา จินดาทอง
ชื่อเรื่อง แรงผลักดันในตนและอุปสรรคในการเข้าร่วมการศึกษาต่อเนื่องทางการพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน เขตภาคเหนือ = Motivationa orientation and barriers to participate in continuing nursing education among nurses in community Hospitals, Northern Region
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฎ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549