ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เรืองอุไร สินเปียง
ชื่อเรื่อง ความต้องการ และการได้รับการตอบสนองความต้องการในกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ ตามการรับรู้ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ;Dissertations, academic -- nursing;Association;พยาบาล -- ลำปาง;โรงพยาบาลชุมชน
จำนวนหน้า ฎ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65 - 70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545