ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ผกามาศ ศรีสุวรรณรัตน์
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อคลินิกวัยทองโรงพยาบาลอุตรดิตถ์
หัวเรื่อง โรงพยาบาลอุตรดิตถ์;บริการทางการแพทย์ -- อุตรดิตถ์;Dissertations, academic -- nursing;วัยกลางคน -- สุขภาพและอนามัย;วัยหมดระดู -- สุขภาพและอนามัย
จำนวนหน้า ฐ, 61 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2542