ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เบญจมาศ บุญรับพายัพ
ชื่อเรื่อง การศึกษาชีวประวัติ แนวความคิด และการพัฒนาฝ่ายบริการพยาบาลของ รองศาสตราจารย์ ปราณีต สวัสดิรักษา
หัวเรื่อง ปราณีต สวัสดิรักษา;Dissertations, academic -- nursing;พยาบาล -- เชียงใหม่ -- ชีวประวัติ
จำนวนหน้า ฐ, 231 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 191-202
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539