ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภาพรรณ ตันมณี
ชื่อเรื่อง เหตุผลของการเข้าร่วมในการศึกษาต่อเนื่องของพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดพิจิตร = Reasons for participating in continuing education among professional nurses in community hospital, Phichit Province
หัวเรื่อง พยาบาล -- การศึกษาต่อเนื่อง;พยาบาล -- พิจิตร;โรงพยาบาลชุมชน -- พิจิตร;Dissertations, Academaic -- Nursing
จำนวนหน้า ก-ฎ, 74 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.|สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [60]-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548