ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พจนีย์ ขจรธรรมรักษ์
ชื่อเรื่อง ลำดับขั้นด้านความรู้และการปฏิบัติการพยาบาลเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง
หัวเรื่อง พยาบาล -- ลำปาง;สิทธิการรักษาพยาบาล -- ลำปาง;การพยาบาล -- ลำปาง
จำนวนหน้า ญ, 71 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545