ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จันทนา ตาลาคุณ
ชื่อเรื่อง การสร้างวิถีวิกฤตของผู้ป่วยโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสกลนคร
หัวเรื่อง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดสกลนคร;นิ่วกระเพาะปัสสาวะ -- ผู้ป่วย;Dissertations, academic -- Nursing;Urinary calcalculi
จำนวนหน้า ฎ, 171 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;ขาดหน้า 90 (ต้นฉบับไม่มี);บรรณานุกรม: แผ่น 91-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540