ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โสมรัศมิ์ จินะ
ชื่อเรื่อง ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลในหน่วยอภิบาลทารกแรกเกิด โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Cost of nursing activities in neonatal intensive care unit Srisangwan Hospital, Mae Hong Son Province c
หัวเรื่อง Dissertations, Academic -- Nursing
จำนวนหน้า ฎ, [97] แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบรหารการพยาบาล
โน้ต วิทยานิพนธ์ (พยาบาลศาตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบรหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64-67
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549