ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมพร สันติประสิทธิ์กุล
ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์การสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันของรัฐ = Strategy development to enhance critical thinking for nursing students in public Institutes
หัวเรื่อง นักศึกษาพยาบาล;ความคิดและการคิด;การพัฒนาการศึกษา
จำนวนหน้า ณ, 269 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 222-236
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557