ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภานุมาศ แสงประเสริฐ
ชื่อเรื่อง การนำโปรแกรม IDEA มาใช้เพื่อ ตรวจสอบบัญชีใน กิจการที่บันทึก บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง การสอบบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;IDEA (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
จำนวนหน้า ฏ, 96 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 91-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2543