ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฐวุฒิ อภิสิทธยากร
ชื่อเรื่อง การนำระบบโปรแกรมสำเร็จรูป Navision financials มาใช้ในงานสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทรอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทรอยัล สแกนดิเนเวีย (ประเทศไทย);การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์;โปรแกรมคอมพิวเตอร์
จำนวนหน้า ฒ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 156
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545