ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขนิษฐา ชายศักดิ์
ชื่อเรื่อง ปัญหาภาษีอากรของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเซรามิค ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ภาษี;อากร -- ลำปาง;อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง;เครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
จำนวนหน้า ฑ, 155 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 132
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545