ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิชญาภรณ์ ศรีธัญรัตน์
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของเขตโทรศัพท์ภาคเหนือที่ 1-4 ฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2539-2543
หัวเรื่อง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย. ฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือ;งบการเงิน
จำนวนหน้า ฏ, 138 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545