ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อมรรัตน์ ตีรณวัฒนากูล
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีเกี่ยวกับการเสนอข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงานระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศและมาตรฐานการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
หัวเรื่อง การบัญชี -- มาตรฐาน;การบัญชี -- ไทย;การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา;การเงิน
จำนวนหน้า ญ, 243 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [82]-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545