ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลัดดาวัลย์ อับดิน
ชื่อเรื่อง แนวทางการลดต้นทุนการก่อสร้างถนนคอนกรีตโดยใช้คอนกรีตผสมเสร็จของกิจการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ = Guideline for cost reduction of the concrete road condtruction by ready mixed concrete of construnction business in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การควบคุมต้นทุนการผลิต;ถนน -- การออกแบบและการสร้าง;คอนกรีต;ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ณ, 186 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [147-148]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552