ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรลักษณ์ วรรณโล
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรเกี่ยวกับกิจการเช่าซื้อรถยนต์
หัวเรื่อง การบัญชี;ภาษี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ;ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ -- ภาษี;รถยนต์ -- ภาษี;มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7
จำนวนหน้า ญ, 200 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบัญชี
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บัญชีมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2544