ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณิตา ศุภพิโรจน์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของมารดาในอำเภอเมืองลำปางต่อผลิตภัณฑ์นมผงดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิดถึงหนึ่งปี = Attitude of mothers in Mueang Lampang District towards modified milk powder for new born to one infants
หัวเรื่อง นมผง -- การตลาด;ผู้บริโภค -- ลำปาง;มารดา -- ทัศนคติ
จำนวนหน้า ณ, 126 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114-115
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556