ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สถิตย์พงษ์ ดวงเพชร
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคาล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์ไทยและราคาทองคาตามประกาศของสมาคมค้าทองคาโดยวิธีโคอินทิเกรชัน = Relationship between gold futures prices in Thailand futures exchange and gold prices announced by gold traders association, by applying cointegration method
หัวเรื่อง ทอง -- ราคา;ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน;ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
จำนวนหน้า ณ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-63
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554