ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาคิน พลอยภิชา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานผู้ให้บริการในสปาเพื่อสุขภาพของโอเอซิส สปา จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of therapists towards oasis spa, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง ความพอใจในการทำงาน;ธุรกิจสปา -- พนักงาน;ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ต, 219 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 202-203
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555