ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยศพร พยัคฆญาติ
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของพนักงานต่อกิจกรรมคิวซีซีของบริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด = Employee attitude towards quality control circle activity of Chiangmai Beverage Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท เชียงใหม่เบเวอเรช จำกัด;กลุ่มสร้างคุณภาพงาน;การควบคุมคุณภาพ
จำนวนหน้า ฒ, 151 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 138-139
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556