ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมภพ สุขยิ่ง
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกายของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Behavior in buying personal care products of employees at Northern Estate, Changwat Lamphun
หัวเรื่อง นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน;พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฑ, 83 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(สำหรับผู้บริหาร)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(สำหรับผู้บริหาร))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [75]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552