ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาสนา พิชัย
ชื่อเรื่อง ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Employees engagement of Chaipattana Transportation Chiang Mai Company Limited
หัวเรื่อง บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด -- พนักงาน;ความผูกพันต่อองค์การ;การบริหารงานบุคคล
จำนวนหน้า ฎ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(สำหรับผู้บริหาร)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(สำหรับผู้บริหาร))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [69-70]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552