ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสงค์ วงศ์กิจศักดา
ชื่อเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร = Customer satisfaction towards services marketing mix factors of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok
หัวเรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์;ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ;การจัดการตลาด
จำนวนหน้า ฐ, 75 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร)
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (สำหรับผู้บริหาร))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552