ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อาสรา อังกาเรีย
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารการเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนและหลังการดำเนินโครงการศูนย์บริหารเงิน
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร;ธนาคารและการธนาคาร -- การเงิน;การเงิน
จำนวนหน้า ญ, 144 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 82--83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539