ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ณัฏฐ์ ยาศิรินทร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนเปิดสาขากิจการ ขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุกในจังหวัดเชียงราย : กรณีศึกษา บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทนิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988;สินค้า -- การขนส่ง;การลงทุน -- เชียงราย;รถบรรทุก
จำนวนหน้า ฏ, 89 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545