ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Gu, Wei
ชื่อเรื่อง Self-esteem of fertile and infertile Chinese women Gu Wei
หัวเรื่อง Dissertations, academic -- nursing;Self esteem;Fertility;Infertility;Infertility, Female -- China;Fertility, Human -- China;Self-esteem in women -- China
จำนวนหน้า xi, 67 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1998
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Maternal and Child Nursing
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science in Maternal and Child Nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 55-62
ภาษา English
ปีการศึกษา 1998