ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธานี ตระกูลอินทร์
ชื่อเรื่อง การศึกษาวิธีการจัดทำระบบมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (จี เอ็ม พี) ของโรงงาน ผลิตอาหารขบเคี้ยว บริษัทฟริโต เลย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทฟริโต เลย์ (ประเทศไทย);การบริหารงานผลิต;อาหาร -- การผลิต;การผลิต -- มาตรฐาน;มันฝรั่ง -- การผลิต;ข้าวเกรียบ -- การผลิต
จำนวนหน้า ญ, 76 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545