ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศศิธร ภูวกุล
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัทการตลาดแบบหลายชั้น : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บริษัทสุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทสุพรีเดอร์ม อินเตอร์เนชั่นแนล;บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย);การตลาด -- เชียงใหม่;การขายตรง -- เชียงใหม่;การตลาดแบบหลายชั้น
จำนวนหน้า ฐ, 78 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545