ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วสันต์ ยศสมแสน
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้จัดการสาขาธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อรูปแบบการกำกับดูแลแนวใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต
หัวเรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทย;ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่;สินเชื่อ
จำนวนหน้า ฐ, 134 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545