ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธงชัย อมฤตธรรม
ชื่อเรื่อง การบริหารสินเชื่อเพื่อการเกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเชียงใหม่
หัวเรื่อง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่;สินเชื่อเกษตร;ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 64 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2539