ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฬารัตน์ นำคิด
ชื่อเรื่อง การพัฒนามาตรวัดคุณภาพบริการห้องเช่ารายเดือนในจังหวัดเชียงใหม่ = Scale development for measuring service quality of monthly rooms rental in Chiang Mai Province
หัวเรื่อง หอพัก -- เชียงใหม่;ห้องชุด -- เชียงใหม่;อาคารชุด -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฐ, 271 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 219-224
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556