ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ตาระเกษ จันทร์เพ็ญ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการของตลาดกลางข้าวเปลือก : กรณีศึกษา บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทเจ้าพระยาท่าเรือกำนันทรง;ข้าวเปลือก -- การตลาด;การตลาด
จำนวนหน้า ณ, 204 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 157-158
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545