ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง โชคชัย วาณิชย์เลิศธนาสาร
ชื่อเรื่อง การยอมรับของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อสินค้าที่ผู้ซื้อนำไปประกอบเอง
หัวเรื่อง ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ;ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม;สินค้า -- การจัดซื้อ;บริโภคกรรม
จำนวนหน้า ฏ, 149 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 119
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541