ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิศมัย วิพัฒครุฑ
ชื่อเรื่อง การจัดการความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินและความรับผิดตามกฎหมายของธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง โรงแรม;ความเสี่ยง;ทรัพย์สิน;กฎหมาย
จำนวนหน้า ฒ, 166 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545