ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาส ขลิบเงิน
ชื่อเรื่อง การนำระบบการวางแผนความต้องการวัสดุมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้บนเครื่องบิน : กรณีศึกษา บริษัท ดริสเซ่นแอร์คราฟท์ อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
หัวเรื่อง บริษัทดริสเซ่นแอร์คราฟท์อินทีเรียซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์);การวางแผนความต้องการวัสดุ;วัสดุ;อุตสาหกรรมเครื่องใช้;เครื่องบิน
จำนวนหน้า ฑ, 159 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 112-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545