ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Yangjuan Bai
ชื่อเรื่อง Organizational climate and self-efficacy among nurses in University hospitals, Yunnan province, the people's republic of China = บรรยากาศองค์การและสมรรถนะแห่งตนของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย มณฑล ยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
หัวเรื่อง Self -- efficacy;Nurses
จำนวนหน้า xiii, 149 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate school Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Nursing Administration
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science (Nursing Administration)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 106-130
ภาษา English
ปีการศึกษา The school 2012