ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สรัญญา ปฐมรังษิยังกุล
ชื่อเรื่อง ปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ของงานประกอบชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ : กรณีศึกษาบริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิคส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน
หัวเรื่อง บริษัทฮานาไมโครอิเล็คทรอนิคส์;ไอเอสโอ 14001;การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน;อิเล็กทรอนิกส์
จำนวนหน้า ฎ, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545