ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พงษ์สวัสดิ์ เรืองเดชาวิวัฒน์
ชื่อเรื่อง ทัศนคติของพนักงานซ่อมบำรุงรักษาต่อการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ : กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
หัวเรื่อง ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม;การจัดการโรงงาน;โรงไฟฟ้าแม่เมาะ;การบำรุงรักษา -- พนักงาน
จำนวนหน้า ฐ, 104 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [96]-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2545