ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สมพงษ์ ฝูงคน
ชื่อเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการทำงานร่วมกัน กรณีศึกษา: บุคลากรครู โรงเรียนเยาวลักษณ์วิทยาหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Action research on work collaboration development: A Case study of Yaowalux Witthaya Hang Dong School in Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การทำงานเป็นทีม;ครู -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ฎ, 166 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [76]-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549