ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nguyen Thi Bich Hop
ชื่อเรื่อง Work empowerment and job strain among nurses in central general hospitals, the socialist republic of Vietnam = การเสริมสร้างพลังอำนาจในงานและความตึงเครียดในงานของพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไป ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
หัวเรื่อง Empowerment;Work;Stress
จำนวนหน้า xiii, 92 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai Univerisity. Graduate School;Chiang Mai Unoversity. Field of Nursing Administration
โน้ต Thesis (Master of Nursing Science (Nursing Administration)) -- Chiang mai University;Bibliography : p. 84-92
ภาษา English
ปีการศึกษา 2012