ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงเยาว์ แย้มเวช
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการบริโภคอาหารประเภทฟาส์ทฟู๊ดของนักศึกษา ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Students consumption behavior for fast food in Amphoe Muang, Changwat Chiang Mai
หัวเรื่อง บริโภคกรรม;นักศึกษา -- เชียงใหม่;ฟาสต์ฟูด
จำนวนหน้า ฎ, 79 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม : แผ่น 78-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536