ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กันยารัตน์ ปิติวุฒิ
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการซื้อน้ำแร่บรรจุดขวดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Purchasing behavior towards bottled drinking Mineral water of consumer in Mueang Chiang Mai District กัญยารัตน์ ปิติวุฒิ
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่;น้ำแร่ -- การจัดซื้อ;เครื่องดื่ม -- การจัดซื้อ
จำนวนหน้า ต, 163 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [153]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552