ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วณิชชา ธันว์ธนะ
ชื่อเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีต่อผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกสถานประกอบการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์ = Services marketing mix factors affecting consumers in Mueang Chiang Mai District towards selecting auto air conditioner maintenance shops
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- เขียงใหม่;เครื่องปรับอากาศรถยนต์ -- การซ่อมแซม
จำนวนหน้า ณ, 155 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 147
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555