ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑามาศ วงศ์รุจิไพโรจน์
ชื่อเรื่อง พฤติกรรมของลูกค้าในการซื้อสินค้าอุปโภคจากห้องสรรพสินค้าแจ่มฟ้าพล่าซ่า อำเภอเมืองลำพูน = Customer behavior towards purchasing consumer goods form Jampha Plaza Department Stores, Mueang Lumphun District
หัวเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน;การซื้อสินค้า
จำนวนหน้า ด, 118 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการตลาด
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 107-108
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555