ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กุลนิดา แสงงาม
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนในการอบหญ้าหวานด้วยเตาอบแบบฟืนกับเตาอบแบบก๊าซหุงต้ม = Comparison of stevia drying cost using Firewood oven and LPG
หัวเรื่อง ต้นทุนการผลิต;หญ้าหวาน -- ต้นทุนการผลิต
จำนวนหน้า ญ, 57 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 36-37
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556