ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุรักษ์ กาวิโจง
ชื่อเรื่อง การควบคุมด้วยวิธีสั่งการผ่านหนังสือราชการ จากรัฐส่วนกลางสู่องค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Ordering control through official letter from central state to sub-district administration organization in Mae On District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง หนังสือราชการ -- แม่ออน (เชียงใหม่);การมอบอำนาจหน้าที่
จำนวนหน้า ฏ, 241 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 231-240
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555