ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทองพูน สุขกะเสน
ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายไทย-ลาว ว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ = A Comparative study of Thai-Lao law concerning alcohol drinks
หัวเรื่อง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย;เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ลาว
จำนวนหน้า ฏ, 174 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 135-141
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555