ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชวลิต มะโนเพียว
ชื่อเรื่อง การพัฒนาภาคีเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายยาและอาหารไม่ปลอดภัย ในอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน = Development of partners for solving the problems of selling unsafe drugs and food in Ban Hong district, Lamphun province
หัวเรื่อง สุขาภิบาลอาหาร -- ลำพูน;อาหาร;ยา
จำนวนหน้า ฌ, 134 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 105-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555