ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปรารถนา บุญเพ็ง
ชื่อเรื่อง การเปรียบเทียบความผิดอันยอมความได้ในคดีอาญาในระบบกฎหมายของประเทศไทยและประเทศลาว = A Comparison of compoundable offense in the legal system of Thailand and Laos
หัวเรื่อง กฎหมายอาญา -- ไทย;กฎหมายอาญา -- ลาว;วิธีพิจารณาความอาญา;กฎหมายระหว่างประเทศ;ความผิด (กฎหมาย)
จำนวนหน้า ฐ, 127 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชานิติศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชานิติศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 113-117
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556